Mattas Gårdsmejeri - Åland

Mattas gårdsmejeri
Fotograf
norden.org
Lokalt gårdsmejeri med ekologisk mjölkproduktion och tillverkning av ost, yoghurt och andra mejeriprodukter.

Mattas Gårdsmejeri är nominerat till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Utöver mathantverket och livsmedelsproduktionen är betande djur och bevarande av biologisk mångfald en viktig del av aktiviteterna på Mattas Gårdsmejeri i Finby, Sund på Åland. Hållbarhet, miljö och djurvälfärd genomsyrar verksamheten och arbetet med cirkulär produktion är framträdande. Gödseln sprids på egna marker och vasslen från mejeriet används som svinfoder på en närliggande gård med skogsgrisar. Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson är agronom respektive ekonom, och båda har utbildat sig i mathantverk. De deltar ofta i lokala arrangemang som understöder en positiv berättelse om lokal livsmedelsproduktion och hållbart lantbruk, och de når därmed en bred målgrupp, både lokala och turister. Genom deras förnyelse av gården har de visat framåtblickande anda och mod i en traditionell industri som generellt präglas av dålig lönsamhet.

Mattas Gårdsmejeri är ett gott exempel på ett litet hållbart företag, med principer och filosofier som kan användas hos andra företag i samma bransch, men även i företag som verkar inom andra områden, och därför nomineras det till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.