Niels Fredrik Dahl

Niels Fredrik Dahl

Niels Fredrik Dahl

Fotograf
Foto: Fartein Rudjord
Niels Fredrik Dahl: Fars rygg. Roman, Forlaget Oktober, 2023. Nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2024.

 

Motivering: 

Niels Fredrik Dahl har et stort og særegent forfatterskab bag sig. Siden debuten i 1988 har han både markeret sig som romanforfatter og digter. I 2017 udgav han sin femte roman Mor om natten (Mor om natten, Gyldendal 2018, oversat af Karen Fastrup), og i 2023 fulgte han op med endnu et højdepunkt – Fars rygg (”Fars ryg”, under oversættelse til dansk og udgives på Gyldendal). 

Den svenske forfatter, Walter Lundquist, åbner sin roman Nycklar till okänt rum fra 1950 med følgende sætning: "Något finns ännu kvar i mig: i en känsla av djup hemlöshet minns jag (...)" Dette indtagende, vidtåbne citat ville være velplaceret som epigraf til Fars rygg

Noget af det, som kendetegner Dahls skrift, er blandingen af det, vi måske kan kalde en nervøs tilstedeværelse og en helt uforlignelig billedskabende evne. Hos Dahl defineres den sproglige præcision ikke ved syntaktisk nedskæring, men snarere ved at lade teksten nærme sig det væsentlige med en særegen ængstelse, en særlig respekt for hvad den kommer til at afdække. Dahl lader nænsomt ordene, sætningerne og afsnittene finde frem til det, som lidt efter lidt skaber romanens substans. Nogle gange er teksten dvælende og nølende, nogle gange umiddelbar og hurtig, men altid med en tydelig erkendelse af, hvad sproget kan forårsage, både når det gælder følelse og fornuft.   

Fars rygg er en rig og gribende roman. Netop i kraft af sin uro og sin vilje til at belyse og forstå historien gennem vævet af egne, singulære og skrøbelige erfaringer og de fælles, nærmest overvældende begivenheder i den verden, som vi alle forholder os til. Således lukker Dahl også læseren ind i en åben og kompleks fortælling, som er frigjort fra en bestemt litterær metode, men som i højere grad har valgt at lade den narrative fremstilling finde sin egen indviklede vej gennem det liv og de menneskelige betingelser, som romanen afdækker med sorg og sympati, indtil den lukkes – "indtil far bare er som et lysglimt mod nethinden."