Niels Fredrik Dahl

Niels Fredrik Dahl

Niels Fredrik Dahl

Photographer
Foto: Fartein Rudjord
Niels Fredrik Dahl: Fars rygg. Roman, Forlaget Oktober, 2023. Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2024.

 

Motivering: 

Niels Fredrik Dahl har et stort og særegent forfatterskap bak seg. Siden debuten i 1988 har han markert seg både som romanforfatter og poet. I 2017 kom han ut med sin femte roman, Mor om natten, i 2023 fulgte han opp med nok et høydepunkt – Fars rygg

Den svenske forfatteren Walter Ljungquist åpner sin roman Nycklar till okänt rum fra 1950 med følgende setning: «Något finns ännu kvar i mig: i en känsla av djup hemlöshet minns jag (...)» Dette inntagende, vidåpne sitatet kunne fint vært anbrakt som epigraf til Fars rygg

En av de tingene som kjennetegner Dahls skrift er blandingen av det vi kanskje kan kalle en nervøs tilstedeværelse og en helt uforlignelig billedskapende evne. Hos Dahl defineres ikke den språklige presisjonen ved syntaktisk nedskjæring, men snarere ved å la teksten nærme seg det vesentlige med en underlig engstelse, en egen respekt for hva den vil komme til å avdekke. Dahl lar ordene, setningene, avsnittene lete seg fram med nennsomhet til det som litt etter litt danner romanens substans. Noen ganger er teksten dvelende, nølende, noen ganger umiddelbar, hastig, alltid med en tydelig erkjennelse av hva språket kan forårsake av både følelse og fornuft.  

Fars rygg er en rik og gripende roman. Nettopp ved sin uro, sin vilje til å belyse og forstå historien gjennom veven av egne, singulære og skjøre erfaringer og de felles, nærmest overveldende tildragelsene i den verden vi alle forholder oss til. Slik slipper Dahl også leseren inn i en åpen og mangslungen fortelling som er befridd fra en bestemt litterær metode, men som heller har valgt å la den narrative framstillingen finne sin egen innfløkte vei gjennom det livet og de menneskelige betingelsene romanen avdekker med sorg og sympati, til den lukkes, «til far bare er som en lysflekk mot netthinnen».