Niels Fredrik Dahl

Niels Fredrik Dahl

Niels Fredrik Dahl

Fotograf
Foto: Fartein Rudjord
Niels Fredrik Dahl: Fars rygg. Roman, Forlaget Oktober, 2023. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2024.

 

Motivering: 

Niels Fredrik Dahl har ett stort och säreget författarskap bakom sig. Sedan debuten 1988 har han utmärkt sig både som romanförfattare och poet. 2017 kom han ut med sin femte roman Mor om natten och 2023 följde han upp med något av en höjdpunkt – Fars rygg ("Fars rygg", under översättning till svenska för utgivning på Natur & Kultur). 

  Den svenske författaren Walter Ljungquist inleder sin roman Nycklar till okänt rum från 1950 med följande mening: ”Något finns ännu kvar i mig: i en känsla av djup hemlöshet minns jag (...)” Detta intagande, vidöppna citat kunde mycket väl ha använts som epigraf till Fars rygg

  En sak som kännetecknar Dahls text är blandningen av det vi kanske kan kalla en nervös närvaro och en helt unik bildskapande förmåga. Hos Dahl definieras inte den språkliga precisionen genom syntaktisk nedskärning, utan snarare genom att låta texten närma sig det väsentliga med en märklig ängslan, en egen respekt för vad den kommer att avslöja. Dahl låter orden, meningarna, styckena leta sig varsamt fram till det som steg för steg skapar romanens substans. Ibland är texten dröjande, tvekande, ibland omedelbar, snabb, alltid med ett tydligt erkännande av vad språket kan åstadkomma av både känsla och förnuft.  

  Fars rygg är en rik och gripande roman. Uttryckligen med sin oro, sin vilja att belysa och förstå historien genom väven av egna, säregna och sköra erfarenheter och de gemensamma, närmast överväldigande händelserna i den värld vi alla relaterar till. På så sätt släpper Dahl också läsaren in i en öppen och mångfacetterad berättelse som är befriad från en bestämd litterär metod, och som hellre har valt att låta den narrativa framställningen finna sin egen invecklade väg genom det liv och de mänskliga betingelser romanen avslöjar med sorg och sympati, tills den stängs, ”til far bare er som en lysflekk mot netthinnen”.