Sund Vejle Fjord – Danmark

Sund Vejle Fjord
Fotograf
Sund Vejle Fjord
Återetablering av en vattenmiljö nära kollaps med hjälp av naturens egna redskap.

Sund Vejle Fjord har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022.

Ett par år in i projektet pekar allt på att ekosystemet i Vejle Fjord, som annars hade gått förlorat, så småningom håller på att vända tillbaka till sin tidigare prakt. Tusentals ålgrässkott har planterats ut, stora musselbankar har lagts ut och det etableras nu stenrev. Musslorna filtrerar vattnet, så solljus kan tränga längre ner och ålgräset därmed gro på djup där det tidigare var för mörkt. Resultaten är tydliga: Ålgräset trivs i fjorden, där det binder CO2, kväve och andra näringsämnen.

Sedan utplanteringen har skotten mångdubblats och större fiskar har börjat dyka upp i ålgräsbäddarna. Etablering av stenrev ger lugnare vatten, som både beskyddar ålgräset och utgör livsmiljö för större rovfiskar och makroalger. Vidare sker det en skonsam men effektiv uppfiskning av det kolossala beståndet av krabbor så att ålgräset kan ta fart på allvar.

Projektet har skapats i ett samarbete mellan lokala och nationella intressenter som inkluderar forskare, myndigheter, naturskyddsföreningar, lantbruksorganisationer och fritidsklubbar och det utarbetas en handlingskatalog där alla erfarenheter och redskap samlas, till gagn för andra fjordar och kustnära vattenområden där flora och fauna lider.