Sund Vejle Fjord – Danmark

Sund Vejle Fjord
Fotograf
Sund Vejle Fjord
Gjenetablering av et vannmiljø nær ved kollaps ved hjelp av naturens egne redskaper.

Sund Vejle Fjord er nominert til Nordisk råds miljøpris 2022.

Et par år inne i prosjektet tyder alt på at det ellers tapte økosystemet i Vejle Fjord så smått er i ferd med å vende tilbake til tidligere tiders prakt. Tusenvis av ålegrasskudd har blitt plantet ut, det er lagt ut store muslingbanker, og nå etableres det steinrev. Muslingene filtrerer vannet så sollys kan trenge lenger ned, og dermed kan ålegraset gro på dybder som tidligere var for mørke. Resultatene er tydelige: Ålegraset trives i fjorden, der det binder CO2, nitrogen og andre næringsstoffer.

Siden utplantingen er skuddene mangedoblet, og større fisk har begynt å dukke opp i ålegrasbedene. Etablering av steinrev gir roligere vann som både beskytter ålegraset og utgjør levested for større rovfisker og makroalger. I tillegg foregår det en skånsom, men effektiv oppfisking av den kolossale bestanden av krabber, slik at ålegraset kan ta fatt for alvor.

Prosjektet er skapt i samarbeid mellom lokale og nasjonale interessenter som omfatter forskere, myndigheter, naturvernforeninger, landbruksorganisasjoner og fritidsklubber, og det blir utarbeidet en handlingskatalog der alle erfaringer og redskaper blir samlet, til gagn for andre fjorder og kystnære vannområder der flora og fauna lider.