Vårdföreningen för strömvatten Virho – Finland

Efterår, en bæk der strømmer
Fotograf
Jouni Simola
Frivillig förening som har restaurerat otaliga åar och bäckar till stor nytta för biologisk mångfald.

Vårdföreningen för strömvatten Virho rf har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022.

Vårdföreningen för strömvatten Virho rf har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022.

Under sin över 30-åriga historia har föreningen restaurerat hundratals kilometer åar och bäckar i flera olika landskap. Föreningens mål är att förstärka hela den biologiska mångfalden kring strömmande vatten och fiskbestånd. . Vi kan bland annat tacka Virhos verksamhet för att Vanda å återställts till Finska vikens bästa öringsälv.

Verksamheten bygger stort på frivilligt arbete. Genom åren har tusentals frivilliga medborgare deltagit i restaureringsdagar och föreningens aktiva medlemmar har medverkat i projekt där man river onödiga dammar och låter bygga omlöp förbi vandringshinder.

Det praktiska arbetet stöder också forskningsmålen och Virho sammanställer till exempel information om forskningsfisket i det nationella försöksfiskeregistret. Virhos verksamhet har även en stark lärandedimension, som inkluderar samarbete med bland annat företag och skolor. Virhos aktiviteter har utgjort en förebild i hela Finland och ett stort antal liknande restaureringsdagar och projekt har lanserats.