Vårdförening för strömvatten Virho – Finland

Efterår, en bæk der strømmer
Fotograf
Jouni Simola
Frivillig forening som har restaurert utallige elver og bekker til stor nytte for biologisk mangfold.

Vårdförening för strömvatten Virho rf er nominert til Nordisk råds miljøpris 2022.

Vårdförening för strömvatten Virho rf er nominert til Nordisk råds miljøpris 2022.

I løpet av sin mer enn 30 år lange historie har foreningen restaurert hundrevis av kilometer med elver og bekker i flere regioner. Foreningens mål er å styrke hele det biologiske mangfoldet rundt strømmende vann og fiskebestander. Vi kan blant annet takke Virhos virksomhet for at Vanda å er gjenopprettet som Finskebuktas beste ørretelv.

Virksomheten bygger i høy grad på frivillig arbeid. Opp gjennom årene har tusenvis av frivillige deltatt på restaureringsdager, og foreningens aktive medlemmer har medvirket i prosjekter der man river ned unødvendige dammer og sørger for å bygge passasjer forbi vandringshindre.

Det praktiske arbeidet støtter også forskningsmålene, og Virho sammenstiller for eksempel informasjon om forskningsfisket i det nasjonale forsøksfiskeregisteret.
Virhos virksomhet har også en sterk læringsdimensjon, der det også samarbeides med bedrifter og skoler. Virhos aktiviteter har utgjort et forbilde i hele Finland, og en lang rekke lignende restaureringsdager og prosjekter har blitt lansert.