Nordisk Turismearbejdsgruppe

Arbejdsgruppen har til opgave at styrke de nordiske landes turismesamarbejde og føre tilsyn med implementeringen af den nordiske turismeplan 2019-2023. Derudover har gruppen til opgave at udveksle information og udvikle projekter i tråd med turismeplanens målsætninger og Vision 2030.

Information

Contact
Phone
+4560394230