Nordisk turismarbetsgrupp

Arbetsgruppens uppgift är att stärka de nordiska ländernas turismsamarbete och övervaka genomförandet av den nordiska turismplanen 2019–2023. Dessutom är gruppens uppgift att utbyta information och utveckla projekt i linje med turismplanens mål och Vision 2030.

Information

Contact
Phone
+4560394230