Nordisk turismearbeidsgruppe

Arbeidsgruppen har som oppgave å styrke de nordiske landenes turismesamarbeid og føre tilsyn med implementeringen av den nordiske turismeplanen 2019–2023. I tillegg har gruppen som oppgave å utveksle informasjon og utvikle prosjekter i tråd med turismeplanens målsetninger og Visjon 2030.

Information

Contact
Phone
+4560394230