Grænsekomitéerne

Det grænseregionale samarbejde i Norden består af 12 grænseregionale komitéer, som arbejder i grænseområderne mellem Danmark, Sverige, Finland og Norge. Grænsekomitéerne arbejder først og fremmest med at fremme konkurrencedygtigheden for erhervslivet i grænseregionerne, identificere og reducere grænsehindringer, udvikle bæredygtige og klimavenlige miljø- og energiløsninger, udvikle infrastruktur og kommunikation med betydning for grænseområderne og med arealanvendelse i disse områder. Nordisk Ministerråds regionalsektor er en af flere aktører, som finansierer grænsekomitéerne

 

Kontakt