Grensekomiteene

Det grenseregionale samarbeidet i Norden består av de 12 grenseregionale komiteene, som jobber i grenseområdene mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge. Grensekomiteene jobber først og fremst med å fremme konkurransekraft i næringslivet i grenseregionene, identifisere og bygge ned grensehinder, utvikle bærekraftige og klimavennlige miljø- og energiløsninger, utvikle infrastruktur og kommunikasjon med betydning for grenseområdene og med arealbruk i disse områdene.

Information

Postadresse

Nordens Hus Ved Stranden 18 1061 København K

Contact