Gränskommittéerna

Det gränsregionala samarbetet i Norden består av de 12 gränsregionala kommittéerna som arbetar i gränsområdena mellan Danmark, Sverige, Finland och Norge. Gränskommittéerna arbetar i första hand med att främja konkurrenskraften i näringslivet i gränsregionerna, identifiera och avlägsna gränshinder, utveckla hållbara och klimatvänliga miljö- och energilösningar, utveckla infrastruktur och kommunikation relevant för gränsområdena och med markanvändning i dessa områden.

Information

Postadress

Nordens Hus Ved Stranden 18 1061 København K

Contact