Familieytelser på Åland

Børnefamilie i køkken
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om familieytelser for deg som flytter til Åland med barn, for eksempel mødrestøtte, foreldrepermisjon med foreldrepenger, barnetrygd og støtte til hjemmeomsorg. Du finner også informasjon om barnebidrag og bidragsforskudd, sosialhjelp, barns sykdom, ytelser til regnbuefamilier samt familieytelser til adoptivforeldre.

På Åland gjelder i noen tilfeller samme regler som i Finland. Men det finnes også en hel del ulikheter: På Åland søker du for eksempel mødrestøtte fra KST, foreldrepenger fra FPA og støtte til hjemmeomsorg fra kommunen du bor i på Åland. På Åland finansieres barnetrygden av landskapsregjeringen. Men også ålendinger skal søke om barnetrygd via FPA. Reglene er de samme som i Finland, men beløpene er ulike. På Åland er barnetrygden høyere enn i resten av Finland.

Mødrestøtte

Hvis du bor på Åland, søker du om mødrestøtte fra KST (Kommunernas socialtjänst k.f.) fra og med 2021. Du som er blivende eller nybakt mor og bor på Åland, har rett til mødrestøtte. Du kan enten få den såkalte mødrepakken med babyklær og barnepleieprodukter eller få støtten i form av penger. Les mer om det her:

Foreldrepermisjon og foreldrepenger

Når du har fått barn, kan du søke om foreldredagpenger via FPA. Foreldredagpenger er samlebetegnelsen på ytelsene mødrepenger og særskilte mødrepenger, fedrepenger, foreldrepenger og deltidsforeldrepenger.

OBS! Som følge av familieytelsesreformen heter ytelsen mødrepenger nå graviditetspenger.

Barnetrygd

På Åland finansieres barnetrygden av landskapsregjeringen. Men også ålendinger skal søke om barnetrygd via FPA. Reglene er de samme som i Finland, men beløpene er ulike. Hvis du er nordisk statsborger som jobber og tilhører trygdesystemet på Åland, kan du få barnetrygd for barna dine. Les mer om dette på siden Ålandsk barnetrygd: 

Støtte til hjemmeomsorg

Hvis du bor på Åland, søker du om støtte til hjemmeomsorg i kommunen du bor i. Støtten består av et fast beløp (“vårdpenning”) og et eventuelt tillegg (“vårdtillägg”) som avhenger av familiens inntekter. Tillegget betales bare for ett barn. Det finnes også kommuner som betaler ekstrastøtte til dem som får støtte til hjemmeomsorg.

Ytelser til barnefamilier i forbindelse med flytting til eller fra Åland

Les på FPAs sider om hva som gjelder når du flytter, og om situasjoner der familieytelsene samordnes. Flytter du til Åland fra et annet nordisk land? Flytter du fra Åland til et annet nordisk land?
 

Spesielle situasjoner

Her kan du lese om spesielle situasjoner vedrørende familieytelser som barnebidrag og bidragsforskudd på Åland, sosialhjelp på Åland, sykdom eller nedsatt funksjonsevne hos barn, familieytelser til adoptivforeldre samt ytelser til regnbuefamilier.

Barnebidrag og bidragsforskudd på Åland

Barnebidrag er et bidrag som den ene forelderen betaler til den andre hvis foreldrene ikke bor sammen. Bidragsforskudd er et fast beløp som FPA betaler hver måned til den forelderen som barnet bor permanent hos. I internasjonale situasjoner med bidragsforskudd anvendes lovgivningen i landet der det bidragsberettigede barnet bor.

Sosialhjelp på Åland

På Åland er det KST (Kommunernas socialtjänst k.f.) som administrerer sosialhjelpen (“utkomststöd”). Hvis familiens inntekter ikke kan dekke de daglige utgiftene, kan du søke om sosialhjelp fra KST på Åland.

Hvis barnet blir sykt

Du kan søke støtte fra FPA hvis barnet rammes av sykdom eller hvis barnet har en funksjonsnedsettelse.

Ytelser til adoptivforeldre

Familieytelsene er i store trekk de samme for adoptivforeldre som for biologiske foreldre. Les mer om dette og forskjellene som finnes, på FPAs side om familieytelser til adoptivforeldre. Du kan også lese her på KSTs side om adopsjon på Åland.

Ytelser til regnbuefamilier

På denne FPA-siden finner du familieytelsene som innvilges til regnbuefamilier.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om ytelser til barnefamilier på Åland, kan du kontakte FPA og KST.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.