Familjeförmåner på Åland

Børnefamilie i køkken
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om familjeförmåner om du flyttar till Åland med barn , som till exempel moderskapsunderstöd, föräldraledighet med föräldrapenning, barnbidrag, hemvårdsstöd och annat för dig som bildat en barnfamilj. Du hittar även information om underhållsbidrag och underhållsstöd, utkomststöd, om ditt barn insjuknar, förmåner till regnbågsfamiljer samt familjeförmåner för adoptivföräldrar.

På Åland gäller i vissa fall samma regler som i Finland. Men det finns ändå en hel del olikheter, som exempel söker du moderskapsunderstöd från KST på Åland, föräldrapenningar från FPA och hemvårdsstödet från den kommun du bor i på Åland. På Åland finansieras barnbidragen av landskapsregeringen. Men även ålänningar skall ansöka om barnbidraget via FPA. Reglerna är desamma som i Finland förutom att summorna skiljer sig. På Åland är barnbidraget högre än i det övriga Finland.

Moderskapsunderstöd

Om du bor på Åland ansöker du om moderskapsunderstöd från KST (Kommunernas socialtjänst k.f.) från och med år 2021. Du som är blivande eller nybliven mamma och bor på Åland har rätt till moderskapsunderstöd. Du kan välja mellan att få den så kallade moderskapslådan med babykläder och barnavårdsprodukter eller att få stödet i pengar. Läs mer om detta här:

Föräldraledighet och föräldrapenning

När du har fått barn kan du ansöka om föräldradagpenning via FPA. Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på förmånerna moderskapspenning och särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning. 

OBS! I och med familjeförmånsreformen heter förmånen moderskapspenning nu graviditetspenning.

Barnbidrag

På Åland finansieras barnbidragen av landskapsregeringen. Men även ålänningar skall ansöka om barnbidraget via FPA. Reglerna är desamma som i Finland förutom att summorna skiljer sig. Om du är nordisk medborgare som arbetar på Åland och omfattas av socialskyddet här på Åland så kan du få barnbidrag för dina barn. Läs mer om detta på åländskt barnbidrag: 

Hemvårdsstöd

Om du bor på Åland ansöker du om hemvårdsstöd i den kommun du är bosatt i. Hemvårdsstödet består av ett fast belopp, vårdpenning, och ett eventuellt vårdtillägg som är beroende av familjens inkomster. Vårdtillägget betalas endast ut för ett barn. Det finns även kommuner som betalar ut extrastöd från kommunen till dem som får hemvårdsstöd.

Förmåner för barnfamiljer i samband med flytt till eller från Åland

Läs om vad som gäller på FPA:s sidor om när du flyttar och om de olika situationer där familjeförmånerna samordnas. Flyttar du till Åland från ett annat nordiskt land? Flyttar du från Åland till ett annat nordiskt land?
 

Särskilda situationer

Här kan du läsa om olika särskilda situationer angående familjeförmåner såsom underhållsbidrag och underhållsstöd på Åland, utkomststöd på Åland, om ditt barn insjuknar eller då barnet har en funktionsnedsättning, familjeförmåner till adoptivföräldrar samt förmåner till regnbågsfamiljer.

Underhållsbidrag och underhållsstöd på Åland

Underhållsbidrag är ett bidrag som den ena föräldern betalar till den andra om föräldrarna inte bor tillsammans. Underhållsstöd är ett fast belopp som FPA betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. I internationella situationer gällande underhållsbidrag tillämpas lagstiftningen i det land där det underhållsberättigade barnet bor.

Utkomststöd på Åland

På Åland är det KST (Kommunernas socialtjänst k.f) som sköter om utkomststödet. Ifall din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd från KST på Åland.

Om ditt barn insjuknar

Du kan söka stöd från FPA då barnet drabbas av sjukdom eller då barnet har en funktionsnedsättning.

Förmåner till adoptivföräldrar

Familjeförmånerna är i stora drag desamma för adoptivföräldrar som för biologiska föräldrar. Läs mer om detta och de skillnader som finns på FPA:s sida om familjeförmåner till adoptivföräldrar. Du kan även läsa här på KST:s sida om adoption på Åland.

Förmåner till regnbågsfamiljer

På denna FPA:s sida hittar du de familjeförmåner som beviljas för regnbågsfamiljer.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om förmåner för barnfamiljer på Åland, kan du kontakta FPA och KST.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.