Asuminen Tanskassa

Bolig i Danmark
Tämä sivu kertoo Tanskan eri asumismuodoista sekä ulkomaalaisen oikeudesta omistaa asunto Tanskassa.

Tanskassa on monia erilaisia asumismuotoja:

 • omistusasunto (ejerbolig)
 • asunto-osuuskunta (andelsbolig)
 • vuokra-asunto (lejebolig).

Jos olet asunut Tanskassa vakinaisesti yhteensä viiden vuoden ajan, sinun ei tarvitse hakea lupaa kiinteistön ostoon Tanskan oikeusministeriön yksityisoikeusosastolta (Civilstyrelsen). Säännöstä on kuitenkin poikkeuksia, joista kerrotaan tarkemmin kappaleessa ”Voitko ostaa asunnon Tanskasta”?

Omistusasunto

Omistusasunto on asukkaan itsensä omistama asunto. Asunnon omistaja on velvollinen maksamaan kiinteistöveroa.

Omistusasunnon voi Tanskassa rahoittaa neljällä erityyppisellä lainalla:

 • obligaatiolaina (obligationslån)
 • käteislaina (kontantlån)
 • lyhennyksetön laina (afdragsfri lån)
 • vaihtuvakorkoinen laina (rentetilpasningslån).

Nykyisestä ja tulevasta taloudellisesta tilanteestasi riippuu, mikä lainatyyppi sinun kannattaa valita.

Pystytkö ostamaan asunnon käteisellä vai tarvitsetko rahoitusta? Muun muassa tähän kysymykseen joudut ottamaan kantaa ennen asunnon ostamista.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Asunto-osuuskunta

Osuuskunta-asumisessa on kyse siitä, että asuntoyhdistys omistaa kiinteistön ja hoitaa sitä osuuskuntapohjalta. Kiinteistön asukkaat ovat siten yhdistyksen jäseniä.

Osuusasunnon ostaja ei omista asuntoa, jossa hän asuu. Sen sijaan hän on asuntoyhdistyksen jäsen, joka omistaa osuuden yhdistyksen omaisuudesta ja jolla on käyttöoikeus yhteen asunnoista.

Asuntoon muuttaessasi maksat asuntoyhdistykselle kertaluontoisen asumisoikeusmaksun. Lisäksi maksat kuukausittain käyttövastiketta.

Sisään muutettaessa perittävä kertasumma on usein suhteellisen suuri, mutta kuitenkin pienempi kuin omistusasuntoa ostettaessa.

Kertasumma rahoitetaan usein erityisellä osuusasuntolainalla (andelsboliglån).

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Asunnon vuokraaminen

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet on määritelty vuokralaissa. Sama koskee vuokralaisen ja vuokranantajan suhdetta.

Lisätietoja vuokra-asumisesta saat Tanskan vuokralaisten keskusjärjestön (Lejernes Landsorganisation) verkkosivuilta.

Tanskassa on tarjolla sekä yksityisiä että julkisin varoin tuettuja vuokra-asuntoja.

Näistä viimeksi mainittuihin on yleensä jonotuslistat, ja siksi ulkomaalaisten on vaikea päästä niihin asumaan. Niinpä he useimmiten vuokraavatkin asunnon vapailta markkinoilta, koska yksityisiä vuokra-asuntoja on paremmin tarjolla.

Kun vuokraat asunnon Tanskasta, sinun on syytä kiinnittää erityishuomiota seuraaviin seikkoihin:

 • On tärkeää laatia vuokralain mukainen vuokrasopimus.
 • Asunnon kunto: Sinun on huomautettava asunnossa havaitsemistasi puutteista ja vioista viimeistään 14 päivän kuluttua asunnon vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa voit itse joutua korvausvelvollisuuteen. Vuokralla asuvan kannattaa ottaa kotivakuutus.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Vapaa-ajanasunnon ostaminen

Useimmat tanskalaiset kesämökit ovat talviasuttavia, mutta vapaa-ajanasunnon ympärivuotiseen käyttöön on anottava lupa kunnasta.

Kesämökin ostajan on joko asuttava vakituisesti Tanskassa tai hänen on täytynyt asua Tanskassa yhteensä viiden vuoden ajan (katso lisätietoja kohdasta ”Voitko ostaa asunnon Tanskasta?”).

Kesämökin ostamista koskevat säännökset vastaavat muilta osin säännöksiä, jotka koskevat ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun kiinteistön ostamista.

Voitko ostaa asunnon Tanskasta?

Kiinteistön ostajalla on oltava tietty kytkös Tanskaan.

Ympärivuotinen asunto

Jos vakituinen asuinpaikkasi on Tanskassa tai jos olet asunut Tanskassa joko yhtäjaksoisesti tai useassa eri jaksossa yhteensä viisi vuotta, voit ostaa ympärivuotisen asunnon Tanskasta ilman oikeusministeriön yksityisoikeusosaston (Civilstyrelsen) lupaa. Färsaarilla ja Grönlannissa oleskelu katsotaan Tanskassa oleskeluksi.

Jos olet EU- tai Eta-maan kansalainen mutta et täytä edellä mainittua ehtoa, voit ostaa ympärivuotisen asunnon Tanskasta ilman oikeusministeriön yksityisoikeusosaston lupaa, jos täytät vähintään yhden kiinteistöjen kauppaa koskevan asetuksen (erhvervelsesbekendtgørelsen) 1 §:ssä luetelluista ehdoista:

 • työskentelet toisen palveluksessa ja toimit Tanskassa palkansaajana tai sinulla on EU-/Eta-oleskelulupa
 • toimit tai aiot toimia Tanskassa yrittäjänä
 • olet perustanut tai aiot perustaa Tanskaan agentuurin tai toimipisteen tai aiot toimittaa tai vastaanottaa palveluja Tanskassa.

Jos olet EU-maan kansalainen, voit ostaa ympärivuotisen asunnon Tanskasta ilman oikeusministeriön yksityisoikeusosaston lupaa, vaikka et asuisi vakituisesti Tanskassa ja vaikka et olisi aiemmin asunut Tanskassa yhteensä viiden vuoden ajan, mikäli täytät kiinteistöjen kauppaa koskevan asetuksen 2 §:ssä luetellut ehdot.

Kyseisen pykälän mukaan edellytyksenä on, että sinulla on oleskeluoikeus jonkin seuraavassa mainitun EU-direktiivin nojalla:

 • Neuvoston direktiivi 90/364/ETY oleskeluoikeudesta
 • Neuvoston direktiivi 90/365/ETY ammattitoimintansa lopettaneiden työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oleskeluoikeudesta
 • Neuvoston direktiivi 93/96/ETY opiskelijoiden oleskeluoikeudesta (nykyään: vapaan liikkuvuuden direktiivi).

Kiinteistökauppaa koskevan kauppakirjan lainhuudatus voi tapahtua ilman oikeusministeriön yksityisoikeusosaston lupaa, mikäli annat vakuutuksen siitä, että kuulut johonkin edellä mainittuun ostajaryhmään, joilla on kiinteistökauppaa koskevan asetuksen nojalla oikeus ostaa kiinteää omaisuutta Tanskasta ilman oikeusministeriön yksityisoikeusosaston lupaa. 

Lisäksi vakuutuksesta tulee ilmetä, että kiinteistö toimii ympärivuotisena asuntonasi tai että kiinteistön hankkiminen on edellytys yritystoiminnan harjoittamiselle tai palveluiden toimittamiselle. Esimerkki vakuutuksesta on kiinteistöjen kauppaa koskevan asetuksen liitteenä.

Jos et täytä mitään edellä luetelluista ehdoista, sinun on anottava oikeusministeriön yksityisoikeusosastolta lupaa ympärivuotisen asunnon ostamiseen Tanskasta.

Katso lisätietoja oikeusministeriön yksityisoikeusosaston verkkosivuilta. Sivustolta löydät myös linkin hakulomakkeeseen.

Kesämökki tai vapaa-ajanasunto

Jos haluat ostaa kesämökin, vapaa-ajanasunnon tai muun kakkosasunnon Tanskasta ilman oikeusministeriön yksityisoikeusosaston lupaa, sinun tulee asua vakituisesti Tanskassa tai sinun on täytynyt asua Tanskassa joko yhtäjaksoisesti tai useassa eri jaksossa yhteensä viisi vuotta.

Jos et täytä tätä ehtoa, sinun on anottava Tanskan oikeusministeriön yksityisoikeusosastolta lupaa kakkosasunnon ostamiseen Tanskasta.

Oikeusministeriön yksityisoikeusosasto myöntää luvan kesämökin, vapaa-ajanasunnon tai muun kakkosasunnon ostamiseen vain siinä tapauksessa, että anojalla on erityisen vahvat siteet Tanskaan.

Lupaa harkittaessa otetaan huomioon tiettyjä hakijan kytkökseen liittyviä tekijöitä. Kokonaisarvioinnissa painotetaan muun muassa seuraavia seikkoja:

 • aiempi oleskelu Tanskassa
 • erityiset perhesiteet Tanskaan
 • erityiset ammatilliset siteet Tanskaan
 • erityiset kulttuurisiteet Tanskaan
 • erityiset taloudelliset siteet Tanskaan
 • erityiset siteet kiinteistöön, jonka hakija aikoo ostaa.

Kesämökin, vapaa-ajanasunnon tai muun kakkosasunnon ostamiseen tarvittavaa lupaa anotaan oikeusministeriön yksityisoikeusosaston lomakkeella.

Katso lisätietoja oikeusministeriön yksityisoikeusosaston verkkosivuilta. Sivustolta löydät myös linkin hakulomakkeeseen.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.