Flytta eller resa till Svalbard

Flytte eller reise til Svalbard
Här kan du läsa om regler som gäller när du ska resa eller flytta till Svalbard.

Svalbard och Norge

Svalbard är en del av kungariket Norge, men det är inte alla lagar som gäller för Norges fastland som gäller för Svalbard. Svalbard är till exempel inte en del av Schengensamarbetet eller EES-avtalet, och det ställs krav på att du ska kunna försörja dig själv om du bor på eller reser till Svalbard. Den nordiska konventionen om social trygghet gäller dock i det nordliga ösamhället, men observera att det kan vara andra regler som gäller än i fastlands-Norge.

Regler för inresa till Svalbard

Utlänningslagen gäller inte på Svalbard, men Svalbard har en särskild folkrättslig status genom Svalbardtraktaten. Det innebär att medborgare från alla länder som har undertecknat traktaten har samma rättigheter att resa till och vistas på Svalbard. Svalbard är alltså inte en del av Schengensamarbetet, och utländska medborgare behöver därför inte visum eller arbets- och uppehållstillstånd för att vistas på Svalbard. Men man måste ha ett visum till Schengenområdet när man reser via fastlands-Norge.

Alla som reser till och från Svalbard måste kunna legitimera sig med pass. Medborgare i Schengenländer och nordiska medborgare kan även visa upp ett nationellt id-kort när de reser till och från Svalbard.

Flytta till Svalbard

Rekommendationen är att man har ett jobb eller studier innan man flyttar till Svalbard. Det är nämligen ett krav att man måste kunna försörja sig för att få vistas på Svalbard. Kravet gäller både utlänningar och norrmän. 

Personer som ska bosätta sig på Svalbard måste folkbokföra sig i ögruppens befolkningsregister inom 8 dagar efter ankomsten. Besök skattekontoret och gör en anmälan i följande fall:

  • Du flyttar till Svalbard och ska vistas där i minst 6 månader.

  • Du flyttar inom Svalbard och din vistelse varar/har varat i minst 6 månader.

  • Du flyttar från Svalbard.

Som folkbokförd på Svalbard får du vissa rättigheter när det gäller jakt, vapeninnehav, alkoholkort samt hälso- och sjukvårdstjänster. Även om du är folkbokförd på Svalbard betraktas du inte som bosatt i Norge. Därför är det viktigt att kolla upp med hemlandet vilka rättigheter och skyldigheter du har när du bosätter dig på Svalbard.

Rättigheter och skyldigheter vid vistelse på Svalbard

Om du ska bo tillfälligt på Svalbard eller flytta dit bör du sätta dig in i regelverket som gäller där. 

Du måste ha tillräckligt med resurser för att vistas på Svalbard. Sysselmästaren (Sysselmesteren), som är den norska regeringens högsta representant på ögruppen, har rätt att utvisa personer som inte uppfyller kraven. Det gäller både norska och utländska medborgare.

Socialtjänstlagen gäller inte på Svalbard, vilket innebär att bosatta inte har rätt till ekonomiskt bistånd till uppehälle eller bostad. Bosatta har därför heller inte rätt till praktiskt bistånd om de har ett särskilt hjälpbehov på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder.

För att ha rätt till förmåner från arbets- och välfärdsmyndigheten NAV på Svalbard måste du vara medlem i den norska socialförsäkringen folketrygden. Jobbar du för en norsk arbetsgivare på Svalbard blir du automatiskt medlem i folketrygden, men medlemskapet upphör en månad efter att anställningen upphört. Vid frågor om rätt till socialförsäkringsförmåner på Svalbard bör du före avresan kontakta NAV i Norge eller ditt hemlands socialförsäkringsmyndigheter.

Om man läggs in på sjukhus på Svalbard måste man som utländsk medborgare kunna visa upp pass och sjukförsäkringskort. Om du saknar sjukförsäkringskort måste du ha en försäkring eller själv kunna betala för sjukhusvistelsen.

I och med att den norska utlänningslagen inte gäller på Svalbard kan du inte tjäna in rätt till uppehållstillstånd på det norska fastlandet även om du är bosatt på Svalbard i flera år.

Jobb och bostad

Du måste skaffa dig ett jobb på Svalbard innan du reser dit. De flesta bostäder på Svalbard ägs av arbetsgivarna och erbjuds om du får ett jobberbjudande. Det gör det svårt att hitta bostad utan att ha jobb på Svalbard.

Den norska arbets- och välfärdsmyndigheten NAV har en översikt över alla offentliga jobb i Norge.

Skatt på Svalbard

Svalbard har en egen skattelagstiftning som innebär att all skatt som betalas in används på ögruppen. Skattesatserna är lägre än för fastlands-Norge. Skattesystemet är indelat i två grupper, där du antingen kan anses som skattskyldig bosatt eller begränsat skattskyldig. 

Studier på Svalbard

Svalbard har ett eget universitetscenter (UNIS), som ger undervisning i och bedriver forskning inom arktisk biologi, geologi, geofysik och teknologi. UNIS är inte ett självständigt universitet, utan en institution för specialisering för studenter som redan har studerat på ett annat universitet i Norge eller utomlands. UNIS har engelska som arbetsspråk och erbjuder ett flertal kurser på kandidat-, master- och doktorandnivå.

Relevanta länkar

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.