Flytte eller reise til Svalbard

Flytte eller reise til Svalbard
Her kan du lese om de ulike reglene du må forholde deg til hvis du skal reise eller flytte til Svalbard.

Svalbard og Norge

Svalbard er en del av kongeriket Norge, men ikke alle lover som gjelder for fastlands-Norge gjelder for Svalbard. For eksempel er ikke Svalbard en del av Schengen-samarbeidet eller EØS-avtalen, og det stilles krav til at du kan forsørge deg selv dersom du bor på eller reiser til Svalbard. Den nordiske konvensjonen for trygd gjelder imidlertid på øysamfunnet i nord, men vær oppmerksom på at det kan være noen andre regler enn for fastlands-Norge.

Regler for innreise til Svalbard

Utlendingsloven gjelder ikke på Svalbard, men Svalbard har en særskilt folkerettslig status gjennom Svalbardtraktaten. Dette innebærer at borgere av alle land som har undertegnet traktaten skal ha lik rett til adgang og opphold på Svalbard. Svalbard er altså ikke en del av Schengen-samarbeidet, og utlendinger trenger derfor ikke visum eller arbeids- og oppholdstillatelse for å oppholde seg på Svalbard. Imidlertid er det nødvendig med et visum til Schengen når man reiser via fastlands-Norge.

Alle som reiser inn og ut av Svalbard må kunne legitimere seg med et pass. Borgere av Schengen-land og nordiske statsborgere kan også vise nasjonalt ID-kort ved reise til og fra Svalbard.

Flytte til Svalbard

Det er anbefalt å ha jobb eller studier før man flytter til Svalbard. Det er nemlig et krav om at man må ha midler til å kunne oppholde seg på Svalbard. Dette kravet gjelder både utlendinger og nordmenn. 

Personer som skal bosette seg på Svalbard må registreres i øygruppens befolkningsregister, dette må gjøres innen 8 dager etter ankomst. Møt opp på skattekontoret og meld fra hvis:

  • Du flytter til Svalbard og skal være der i minst 6 måneder

  • Du flytter innen Svalbard og har et opphold som varer/har vart i minst 6 måneder

  • Du flytter fra Svalbard

Som bostedsregistrert på Svalbard får du visse rettigheter knyttet til jakt, våpentillatelse, alkoholkort og helsetjenester. Selv om du er bostedsregistrert på Svalbard er du ikke ansett som bosatt i Norge, det er derfor viktig å sjekke opp med hjemlandet om hvilke rettigheter og plikter du har når du bosetter deg på Svalbard.

Rettigheter og plikter ved opphold på Svalbard

Om du skal oppholde deg midlertidig, eller flytte til Svalbard, bør du sette deg inn i regelverket som gjelder der. 

Det stilles krav til at du har ressurser nok til å kunne oppholde deg på Svalbard. Sysselmesteren, som er den norske regjeringens øverste representant på øygruppen, har rett til å bortvise personer som ikke oppfyller kravene. Dette gjelder for både norske og utenlandske statsborgere.

Sosialtjenesteloven gjelder ikke på Svalbard, og dette betyr at bosatte ikke har rett til økonomisk bistand til livsopphold eller bolig. Bosatte har derfor heller ikke rett til praktisk bistand dersom de har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

For å motta ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) på Svalbard, må du ha medlemskap i den norske folketrygden. Jobber du for en norsk arbeidsgiver på Svalbard blir du automatisk medlem i folketrygden, men medlemskapet opphører én måned etter arbeidsforholdets slutt. Ved spørsmål om rett til trygdeytelser på Svalbard, bør du ta kontakt med NAV i Norge eller trygdemyndighetene i hjemlandet før avreise.

Ved innleggelse på sykehuset på Svalbard, må utenlandske borgere kunne fremvise pass og helsetrygdekort. Mangler du trygdekort må du ha forsikring eller kunne betale for oppholdet selv.

I og med at norsk utlendingslov ikke gjelder på Svalbard, kan du ikke opparbeide deg rett til oppholdstillatelser på det norske fastlandet, selv om du er bosatt på Svalbard i flere år.

Jobb og bolig

Du må skaffe deg en jobb på Svalbard før du reiser dit. De fleste boligene på Svalbard eies av arbeidsgiverne, og blir tilbudt dersom du får et jobbtilbud. Dette gjør det vanskelig å finne bolig uten å ha jobb på Svalbard.

Arbeids-og velferdsetaten, NAV, har en oversikt over alle offentlige ledige stillinger i Norge. 

Skatt på Svalbard

Svalbard har en egen skattelovgivning som innebærer at all skatt som betales inn blir brukt på øygruppen. Satsene er lavere enn for Fastlands-Norge. Skatteordningen deles opp i to grupper, der du enten kan anses som skattepliktig bosatt eller begrenset skattepliktig. 

Studier på Svalbard

Svalbard har et eget universitetssenter (UNIS), som gir undervisning og driver forskning innenfor arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi. UNIS er ikke et selvstendig universitet, men en spesialiseringsinstitusjon for studenter som allerede har studert ved et annet universitet i Norge eller utlandet. UNIS sitt arbeidsspråk er engelsk, og de tilbyr en rekke kurs på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Relevante lenker

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.