Flytte eller rejse til Svalbard

Flytte eller reise til Svalbard
Her kan du læse om de forskellige regler, som du skal forholde dig til, hvis du skal rejse eller flytte til Svalbard.

Svalbard og Norge

Svalbard er en del af det norske kongerige, men Svalbard er ikke omfattet af alle de love som gælder for fastlandet. For eksempel er Svalbard ikke en del Schengen-samarbejdet eller EØS-aftalen, og der stilles krav om, at du kan forsørge sig selv, hvis du bor på eller rejser til Svalbard. Den nordiske konvention om social sikring gælder dog i øsamfundet mod nord, men vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler end på det norske fastland.

Regler for indrejse til Svalbard

Den norske udlændingelov (Utlendingsloven) gælder ikke på Svalbard, men Svalbard har en særlig folkeretlig status i kraft af Svalbardtraktaten. Det betyder, at borgere fra alle lande, som har underskrevet traktaten, skal have de samme rettigheder med henblik på adgang til og ophold på Svalbard. Svalbard er dermed ikke en del af Schengen-samarbejdet, og udlændinge skal derfor ikke have visum eller arbejds- og opholdstilladelse for at opholde sig på Svalbard. Du skal dog have et visum til Schengen, når du rejser igennem det norske fastland.

Alle, som rejser ind og ud af Svalbard, skal kunne legitimere sig med et pas. Borgere fra Schengen-lande og nordiske statsborgere kan også fremvise et nationalt ID-kort ved rejser til og fra Svalbard.

Flytte til Svalbard

Det anbefales, at du har et job eller er optaget på en uddannelse, før du flytter til Svalbard Det er nemlig et krav, at du skal kunne finansiere dit ophold på Svalbard med egne midler. Dette krav gælder både for udlændinge og nordmænd. 

Personer, som skal bosætte sig på Svalbard, skal registreres i øgruppens folkeregister. Dette skal gøres senest 8 dage efter ankomsten. Du skal anmelde det til skattekontoret hvis:

  • Du flytter til Svalbard og skal være der i mindst 6 måneder.

  • Du flytter inden for Svalbard og skal være/har været på Svalbard i mindst 6 måneder.

  • Du flytter fra Svalbard.

Når du er registreret som bosat på Svalbard, får du visse rettigheder i forhold til jagt, våbentilladelse, alkoholkort og sundhedstjenester. Selv om du er folkeregistreret på Svalbard, anses du ikke for at være bosat i Norge, og det er derfor vigtigt allerede i hjemlandet at undersøge, hvilke rettigheder og pligter du har, når du bosætter dig på Svalbard.

Rettigheder og pligter ved ophold på Svalbard

Hvis du skal flytte til, eller opholde dig midlertidigt, på Svalbard, bør du sætte dig ind i de gældende regler. 

Der er krav om, at du har ressourcer nok til at kunne opholde dig på Svalbard. Sysselmesteren, som er den norske regerings øverste repræsentant på øgruppen, har ret til at bortvise personer, som ikke opfylder kravene. Dette gælder både for norske og udenlandske statsborgere.

Den norske sociallov (Sosialtjenesteloven) gælder ikke på Svalbard, og det betyder at personer, som bor på Svalbard, ikke har ret til økonomisk hjælp til forsørgelse eller bolig. Bosatte på Svalbard har heller ikke ret til praktisk hjælp, hvis de har et særligt behov for hjælp på grund af sygdom, nedsat funktionsevne eller alder.

Det et krav, at du er socialt sikret i Norge, hvis du skal modtage ydelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) på Svalbard. Hvis du arbejder for en norsk arbejdsgiver på Svalbard, bliver du automatisk socialt sikret. Dette medlemskab ophører en måned efter arbejdsforholdets afslutning. Du kan kontakte NAV i Norge eller de sociale sikringsmyndigheder i dit hjemland før afrejsen, hvis du har spørgsmål om retten til sociale ydelser på Svalbard.

Ved indlæggelse på sygehuset på Svalbard, skal udenlandske borgere kunne fremvise pas og sundhedskort. Hvis du ikke har et sundhedskort, skal du have en forsikring eller være i stand til at betale opholdet selv.

Eftersom den norske udlændingelov ikke gælder på Svalbard, oparbejder du heller ikke ret til opholdstilladelse på det norske fastland, selv om du har været bosat på Svalbard i flere år.

Job og bolig

Du skal finde et job på Svalbard, før du rejser derhen. De fleste boliger på Svalbard ejes af arbejdsgiverne og bliver tilbudt, hvis du får et jobtilbud. Dette gør det svært at finde en bolig, hvis du ikke har et job på Svalbard.

Arbeids- og velferdsetaten, NAV, har en oversigt over alle ledige offentlige stillinger i Norge. 

Skat på Svalbard

Svalbard har sin egen skattelovgivning, som betyder at al indbetalt skat bliver brugt på øgruppen. Satserne er lavere end i Fastlands-Norge. Skatteordningen er opdelt i to grupper, og du kan enten betragtes som fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig. 

Studier på Svalbard

Svalbard har sit eget universitetscenter (UNIS), som tilbyder undervisning og udfører forskning inden for arktisk biologi, geologi, geofysik og teknologi. UNIS er ikke et selvstændigt universitet, men en specialiseringsinstitution for studerende, som allerede har studeret ved et andet universitet i Norge eller i udlandet. Arbejdssproget på UNIS er engelsk, og der tilbydes en række kurser på bachelor-, kandidat- og doktorgradsniveau.

Relevante links

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.