Alþjóðlegt samstarf Norðurlandaráðs

Nordiska och baltiska flaggor
Ljósmyndari
Johannes Jansson/norden.org
Norðurlandaráð er opið og á í nánu samstarfi við fjöldamörg samtök, alþjóðleg, svæðisbundin og tengd þjóðþingum. Norðurlandaráð leggur langmesta áherslu á samstarf við nálæg svæði, þ.e. Eystrasaltssvæðið, norðurskautið og Evrópusambandið.

Forsætisnefnd ber meginábyrgðin á alþjóðlegu samstarfi Norðurlandaráðs og málefnum sem varða utanríkis-, öryggis- og varnarmálastefnu. Alþjóðlegt samstarf er einnig verulegur þáttur í verkefnaskipan nefnda Norðurlandaráðs.

Norðurlandaráð vinnur að því að norrænu ríkin auki samstarf sitt, þvert á alþjóðasamtök, um utanríkis-, varnar- og öryggismálastefnu, þar með talið á sviði borgarlegs viðbúnaðar. Djúp virðing fyrir lýðræði, réttaríkinu, jafnrétti og mannréttindum, óháð landi og flokkspólitískum mörkum er einkenni Norðurlandanna. Litið er á þessi gildi sem sjálfsögð á Norðurlöndum en í mörgum ríkjum eru þau það ekki. Norðurlandaráð vinnur að því að gildi sem þessi séu alltaf ofarlega á dagskrá í alþjóðasamstarfi. 

Eystrasaltsríkin

Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin eiga margt sameiginlegt og Eystrasaltsríkjaráðið er grunnstoð í alþjóðlegu samstarfi Norðurlandaráðs. 

Eystrasaltssamvinnan

Í BSPC (The Baltic Sea Parliamentary Conference) koma saman þingmenn og embættismenn frá öllum ríkjum sem eiga land að Eystrasalti og þetta er því mikilvægur vettvangur fyrir Norðurlandaráð.

Norðurslóðir

Náttúra Norðurslóða er einstök og umhverfið afar viðkvæmt á tímum örra loftslagsbreytinga. Samstarfið milli Vestnorræna ráðsins og CPAR (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region) er forgangsmál í norrænu samstarfi. 

Benelúx-löndin

Benelúx-löndin og Norðurlöndin eiga mörg sameiginleg gildi og Norðurlandaráð skiptist reglulega á reynslu við Benelúx-þingið. 

Evrópusambandið

Norðurlandaráð lætur sig varða þau málefni Evrópusambandsins sem skipta Norðurlöndin máli og vinnur að því að styrkja sambandið við norræna aðila í Brussel. Samband Evrópuþingsins og Norðurlandaráðs er sérlega mikilvægt.

Þýskaland

Þýskaland er mikilvægur samstarfsaðili fyrir norrænu ríkin. Samstarf Norðurlandaráðs við þýska þingmenn á sér meðal annars stað á þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC) þar sem bæði eru fulltrúar frá þýska Sambandsþinginu og þingum fylkjanna í Norður Þýskalandi. Í norðurþýska fylkinu Slésvík-Holsetalandi er allstór danskur minnihluti og sambandið milli Norðurlandaráðs og þings Slésvík-Holsetalands er gott. 

Bretland

Norðurlöndin líta svo á að Bretland sé mikilvægur samstarfsaðili þrátt fyrir Brexit.

Kanada og Bandaríkin

Kanada og Bandaríkin skipta Norðurlöndin miklu máli, bæði vegna norðurskautssvæðisins og á öðrum sviðum. Þess vegna vill Norðurlandaráð styrkja samstarfið við Norður-Ameríku. Máli skiptir að Norðurlöndin nýti tækifærið sem felst í því að mörgum íbúum Norður-Ameríku finnst þeir vera tengdir Norðurlöndum.

Sameinuðu þjóðirnar

Norðurlandaráð styður innleiðingu sjálfbærnimarkmiða Sameinuðu þjóðanna, samnings um líffræðilega fjölbreytni og Parísarsamkomulagsins og tekur meðal annars þátt í árlegum leiðtogafundi um loftslagsmál.