Pohjoismaat keskustelevat perhevapaista YK:ssa

07.03.19 | Uutinen
dad on parental leave

Share the care!

Photographer
Maj Kelk
Jakakaa hoivavastuu! Taloudellinen tasa-arvo voidaan saavuttaa vasta, kun miehet ja naiset jakavat perhevelvoitteet tasapuolisesti. Tämä on Pohjoismaiden tasa-arvoministerien viesti YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunnossa (CSW63), joka alkaa New Yorkissa ensi viikolla. Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir aikoo käynnistää yhteispohjoismaisia panostuksia, joiden tavoitteena on saavuttaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tasa-arvotavoite.

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan tämänvuotisessa istunnossa (CSW63) tarkastellaan sitä, miten maat voivat sisällyttää tasa-arvon sosiaaliturvajärjestelmiinsä. Se on nimittäin edellytys naisten ja miesten yhtäläisten oikeuksien toteutumiselle.

Älykkäitä investointeja

Pohjoismailla on näyttöä tuloksista, joita vuosikymmeniä jatkuneet investoinnit päivähoitoon, vanhustenhoidon ja perhevapaisiin ovat tuottaneet. Niitä ovat muun muassa naisten työmarkkinaosallistumisen kasvu, suurempi perhevapaita hyödyntävien miesten osuus kuin missään muualla maailmassa sekä bruttokansantuotteen huomattava kasvu.

- Kunnolliset jaetut perhevapaat ja yleinen lastenhoito ovat investointeja, jotka voivat auttaa tekemään tulevaisuudesta paremman meille kaikille, toteaa Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir. Islanti on ollut Global Gender Gap -tasa-arvoindeksin kärjessä jo kymmenen perättäistä vuotta.

Lastenhoito pienentää tuloeroja

Vaikka Pohjolassa on edistyksellinen tasa-arvoinfrastruktuuri, äitiydestä rokotetaan myös pohjoismaisia naisia – vanhemmaksi tuleminen aiheuttaa naisille tulonmenetyksiä. 
Uusimmat tutkimukset osoittavat, että lastenhoidon tarjoaminen jo pienestä pitäen vähentää tehokkaasti naisten ja miesten välisiä tuloeroja. Oikeus palkallisiin perhevapaisiin on sekin tärkeä, kunhan vanhemmat jakavat vapaat tasapuolisesti.

Tasa-arvo alkaa kotoa

Sukupuolten palkkaeron poistaminen vaatii tutkimusten mukaan sitä, että vastuu lapsista, palkattomasta kotityöstä ja perhevelvoitteista jakautuu tasa-arvoisesti.

Tämä on aiheena Pohjoismaiden tasa-arvoministerien välisessä keskustelussa, joka käydään YK:ssa 12. maaliskuuta ja lähetetään suorana verkossa. 

Ministerit keskittyvät erityisesti miehiin ja isiin ja pohtivat sitä, millaisia poliittisia välineitä täyden tasa-arvon saavuttaminen vaatii.

Maaliskuun 13. päivänä on luvassa pohjoismaisten asiantuntijoiden välinen paneelikeskustelu, jossa etsitään ratkaisuja naisten ja miesten palkkaeroon.

Pohjoismaiden hallitukset valmistelevat lisäksi yhteistä CSW-julkilausumaa, jossa he korostavat sitoutumistaan Agenda 2030:n tasa-arvotavoitteeseen ja aktiivista tukeaan sille.