Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Norden diskuterar föräldraledighet i FN

07.03.19 | Nyhet
dad on parental leave

Share the care!

Photographer
Maj Kelk
Share the Care! Bara om kvinnor och män delar familjeansvaret lika kan vi nå ekonomisk jämställdhet. Det är budskapet från de nordiska jämställdhetsministrarna på FN:s kvinnotoppmöte (CSW63). Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir kommer att initiera en nordisk kraftsamling för att nå jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030.

I år handlar toppmötet om hur länder kan bygga in jämställdhet i samhällsstrukturen – en förutsättning för kvinnors och mäns lika rättigheter.

Smarta investeringar

De nordiska länderna kan visa att årtionden av investeringar i barnomsorg, äldreomsorg och föräldraledighet har gett resultat. Det har bland annat inneburit fler kvinnor på arbetsmarknaden, fler föräldralediga män än i övriga världen och en rejäl ökning av bnp-tillväxten.


– En generös delad föräldraledighet och allmän barnomsorg är investeringar som kan skapa en bättre framtid för oss alla, säger Katrín Jakobsdóttir, statsminister på Island, det land som toppat könsgapsindexet tio år i rad.

Barnomsorg minskar inkomstgapet

Trots att Norden har en väl utbyggd infrastruktur för jämställdhet straffas även nordiska mammor ekonomiskt på grund av moderskapet. 
Färsk forskning visar att barnomsorg från tidig ålder är ett effektivt sätt att minska inkomstgapet mellan kvinnor och män. Rätten till betald föräldraledighet är också viktig, men bara om den delas lika mellan föräldrarna.

Jämställdhet börjar hemma

För att sluta inkomstgapet krävs en jämn fördelning av ansvaret för barnen, det obetalda hushållsarbetet och familjeansvaret, enligt forskningen.

Det här tar de nordiska jämställdhetsministrarna fasta på i en debatt som hålls i FN-huset den 12 mars och direktsänds på FN:s webb-tv. 

Med särskild tonvikt på män och pappor kommer ministrarna att debattera vilka politiska instrument som krävs för att nå fram till full jämställdhet.

Den 13 mars kommer en nordisk expertpanel att diskutera lösningar på pensionsklyftan mellan kvinnor och män.

De nordiska regeringarna förbereder sig också för att i ett gemensamt uttalande under årets kvinnotoppmöte markera sitt hängivna och aktiva stöd för jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030. 

 

  • Följ debatten på FN:s webb-tv: http://webtv.un.org/.
     
  • Följ oss på #NordicSolutions, #CSW63 och #ShareTheCare.
     
  • Intervjua en nordisk minister. Förfrågningar via Anna Rosenberg: annros@norden.org.

Följ oss på webb-tv eller Twitter