Bedrift på Island

Energiakademiet - Danmark
Fotograf
norden.org
Her finner du informasjon om hvordan du starter en bedrift på Island, ansettelser, varesalg og handel.

På Norden Business finner du informasjon om hvordan du etabeler næringsvirksomhet i Norden. Der kan du også finne opplysninger om salg og handel med varer i de andre nordiske markedene. Det er også mulig å lese om hvordan man ansetter folk på tvers av landegrensene i de nordiske landene.

Du finner nærmere informasjon om reglene som gjelder om du ønsker å starte bedrift i et annet land i EU eller EØS-område på den europeiske nettportalen Your Europe.

Starte bedrift på Island

Dersom du ønsker å starte en bedrift på Island, kan du få informasjon om bedriftsetablering, ansettelser og annet hos ulike instanser. Du kan få detaljerte opplysninger om hvordan du kan planlegge etableringen av bedriften, hvordan du kan velge driftsform, navn på bedriften, forretningsplan og hvordan du registrerer bedriften din.

Du finner opplysninger om hvordan man starter bedrifter på Island hos Skattedirektoratet (Ríkisskattstjóri).

Islandske bedrifter i de andre nordiske land

Islandske bedrifter som tar sikte på å etablere filialer eller drive handel utenlands, kan få støtte hos markedsføringssenteret Íslandsstofa.

Ta kontakt

Om du har spørsmål om etablering av bedrifter på Island, kontakt Skattedirektoratet.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.