Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Kosningaréttur á Íslandi

Stemmerett på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Þjóðskrá á Íslandi

Folkeregisteret på Island

Ríkisborgararéttur

Islandsk statsborgerskap

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.