Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Førerkort i Norge

Islandske førerkort

Kosningaréttur á Íslandi

Stemmerett på Island

Þjóðskrá á Íslandi

Folkeregisteret på Island

Ríkisborgararéttur

Islandsk statsborgerskap

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna

Sjekkliste når man flytter fra Island til de andre nordiske land

Person ved en computer

Electronic ID

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.