Jobbsøking

Her finner du informasjon om å søke jobb og dagpenger ved arbeidsledighet.

Mænd der arbejder i Danmark

Working in Iceland

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Islandske dagpenger

Atvinnuleit á Íslandi

Å søke arbeid på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Godkjenning av eksamener

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Stéttarfélög á Íslandi

Fagforeninger på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.