Støtteordninger

Her finner du informasjon om nordiske støtteordninger.

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.