Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Sykepenger på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Helseforsikring under utdanning på Island

Mor med baby

Islandske barnehager og dagmammaer/-pappaer

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.