Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sykepenger

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Helseforsikring under utdanning på Island

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.