Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sykepenger

Þjónusta við fatlaða á Íslandi

Informasjon for funksjonshemmede

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Helseforsikring ved studier på Island

Mor med baby

Svangerskap og fødsel

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.