Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Þjónusta við fatlaða á Íslandi

Informasjon for funksjonshemmede

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Helseforsikring ved studier på Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sykepenger

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.