Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi

Tilgang til høyere utdanning på Island

Framhaldsskólar á Íslandi

Videregående opplæring på Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Islandskundervisning på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Helseforsikring under utdanning på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Godkjenning av eksamener

Húsnæði fyrir námsfólk á Íslandi

Studentboliger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.