Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Örorkulífeyrir á Íslandi

Islandsk uføretrygd

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspensjon

Íslenska lífeyriskerfið

Det islandske pensjonssystemet

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostøtte på Island

Barnabætur á Íslandi

Islandsk barnetrygd

Kørestol

Økonomisk støtte til hjelpemidler på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.