Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostøtte på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske foreldrepenger

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Ytelser til etterlevende på Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspensjon

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Örorkulífeyrir á Íslandi

Islandsk uføretrygd

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sykepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.