Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Örorkulífeyrir á Íslandi

Islandsk uføretrygd

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspensjon

Íslenska lífeyriskerfið

Det islandske pensjonssystemet

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sykepenger

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Islandske dagpenger ved arbeidsledighet

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostøtte på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.