Graviditet og fødsel

Her finner du informasjon om graviditet, svangerskapsomsorg, og rett til å benytte helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske foreldrepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.