Graviditet og fødsel

Her finner du informasjon om graviditet, svangerskapsomsorg, og rett til å benytte helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske foreldrepenger

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.