Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Örorkulífeyrir á Íslandi

Islandsk uføretrygd

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspensjon

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Islandske ytelser til etterlevende

Íslenska lífeyriskerfið

Det islandske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.