Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspensjon

Íslenska lífeyriskerfið

Det islandske pensjonssystemet

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Islandske ytelser til etterlevende

Örorkulífeyrir á Íslandi

Islandsk uføretrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.