Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Helseforsikring under utdanning på Island

Húsnæði fyrir námsfólk á Íslandi

Studentboliger

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi

Tilgang til høyere utdanning på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Godkjenning av eksamener

Fjármögnun náms á Íslandi

Islandsk studiefinansiering

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.