Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Innflutningur bifreiða til Íslands

Import av motorkjøretøy til Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Islandskundervisning på Island

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Barnehager og dagmammaer/-pabbaer

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Húsnæði á Íslandi

Bolig på Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Import av hunder og katter til Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.