Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostøtte på Island

Innflutningur bifreiða til Íslands

Import av kjøretøy til Island

Þjóðskrá á Íslandi

Folkeregisteret på Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Islandskundervisning på Island

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Ytelser til etterlevende på Island

Suomen etuudet lapsiperheille

Islandske grunnskoler

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.