Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostøtte på Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Import av hunder og katter til Island

Innflutningur bifreiða til Íslands

Import av motorkjøretøy til Island

Húsnæði á Íslandi

Bolig på Island

Þjóðskrá á Íslandi

Folkeregisteret på Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Islandskundervisning på Island

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Ytelser til etterlevende på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.