Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Person ved en computer

Electronic ID

Privatforsikring i Danmark

Islandske privatforsikringer

Grønlandske barselsdagpenge

Islandske bankkontoer

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Å arbeide i flere land samtidig

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.