Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Privatforsikring i Danmark

Islandske privatforsikringer

Grønlandske barselsdagpenge

Islandske bankkontoer

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Å arbeide i flere land samtidig

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Person ved en computer

Electronic ID in Iceland

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.