Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Islandskundervisning på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Grønlandske barselsdagpenge

Islandske bankkontoer

Innflutningur bifreiða til Íslands

Import av kjøretøy til Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.