Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Førerkort i Norge

Islandske førerkort

Grønlandske barselsdagpenge

Islandske bankkontoer

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Islandskundervisning på Island

Innflutningur bifreiða til Íslands

Import av kjøretøy til Island

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.