Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Førerkort i Norge

Islandske førerkort

Grønlandske barselsdagpenge

Islandske bankkontoer

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Innflutningur bifreiða til Íslands

Import av kjøretøy til Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Islandskundervisning på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.