Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Å arbeide i flere land samtidig

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Tollareglur á Íslandi

Tollregler på Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Reise med hund eller katt til Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.