Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Å arbeide i flere land samtidig

Tollareglur á Íslandi

Tollregler på Island

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Import av hunder og katter til Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.