Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Å arbeide i flere land samtidig

Tollareglur á Íslandi

Tollregler på Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Import av hunder og katter til Island

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.