Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Å arbeide i flere land samtidig

Skattar á Íslandi

Det islandske skattesystemet

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Reise med hund eller katt til Island

Tollareglur á Íslandi

Tollregler på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.