Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge
Her finner du informasjon om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for statsborgere i andre nordiske land og personer med annet statsborgerskap.

Nordiske statsborgere

Dersom du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Norge for å bo, studere eller jobbe, uten at du trenger arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge. Du trenger heller ikke å registrere deg hos politiet når du flytter til Norge.

Du må likevel forholde deg til norske regler for folkeregistrering og oppfylle de kravene som stilles for å kunne bli folkeregistrert bosatt i Norge.

  Statsborgere fra EU/EØS-land

  Dersom du ikke er nordisk statsborger, men er statsborger i et annet EU/EØS-land, kan du fritt reise inn i Norge og oppholde deg i landet i en periode på inntil tre måneder.

  Hvis du skal oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder må du registrere deg. Dette er uavhengig om du skal jobbe, studere eller er familiemedlem av noen som bor i Norge. Du registrerer deg hos Politiet i kommunen der du bor. 

  Britiske statsborgere er ikke lenger EU- eller EØS-borgere. Du kan finne reglene for opphold for britiske statsborgere etter Brexit via lenken til UDI under. 

  Statsborgere fra land utenfor EU/EØS

  Er du statsborger i et land utenfor EU/EØS, bør du kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) for å høre om hvilke regler som gjelder for deg. 

  Oppholdstillatelse i et nordisk land, gir ikke automatisk rett til opphold i et annet nordisk land. Du må derfor undersøke med norske myndigheter (UDI) dersom du har oppholdstillatelse i et annet nordisk land, men ønsker å flytte til Norge. 

  Når det gjelder innreise til Svalbard så krever ikke norske myndigheter visum, men dersom man har visumplikt til Norge/Schengen, må man ha visum hvis man reiser via Norge/Schengen på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengen-området (fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

  Ønsker du mer informasjon om å flytte til Norge?

  Du finner relevant informasjon om å flytte til Norge under. 

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.