Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge
Her finner du informasjon om arbeids- og oppholdstillatelse for statsborgere både innenfor og utenfor Norden.

Nordiske statsborgere

Dersom du er nordisk statsborger kan du fritt reise til Norge for å bo og jobbe, uten at du trenger arbeids- eller oppholdstillatelse. Altså trenger du som nordisk borger ikke å registrere deg hos politiet når du flytter til Norge. Imidlertid må du forholde deg til Norges regler for folkeregistrering.

  Statsborgere fra EU/EØS-land

  Dersom du ikke er nordisk statsborger, men er statsborger i et annet EU/EØS-land, kan du fritt reise inn i Norge og oppholde deg i landet i en periode på inntil tre måneder.

  Hvis du skal oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder må du registrere deg. Dette er uavhengig om du skal jobbe, studere eller er familiemedlem av noen som bor i Norge. Du registrerer deg hos Politiet i kommunen der du bor. 

  Statsborgere fra land utenfor EU/EØS

  Er du statsborger i et land utenfor EU/EØS, bør du kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) for å høre om hvilke regler som gjelder for deg. 

  Oppholdstillatelse i et nordisk land, gir ikke automatisk rett til opphold i et annet nordisk land. Du må undersøke med landet du skal flytte til sin innvandringsmyndighet om hvorvidt du kan flytte dit. 

  Når det gjelder innreise til Svalbard så krever ikke norske myndigheter visum, men dersom man har visumplikt til Norge/Schengen, må man ha visum hvis man reiser via Norge/Schengen på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengen-området (fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.