Kjøp av varer og tjenester i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge
Her får du informasjon om tilgang på internett, samt telefoni og strømleverandører i Norge

Hvis du skal tegne telefon-, internett-, eller strøm-abonnement i Norge, vil de fleste leverandører be om at du har et norsk fødselsnummer. Ta likevel personlig kontakt med en leverandør av de tjenestene du ønsker for å høre hvilke rutiner de har og hvilke muligheter som finnes for kunder som ikke er folkeregistrerte i Norge.

Mobil- og bredbåndsabonnement

Kontantkort til mobiltelefon er et alternativ til abonnement for personer uten norsk fødselsnummer. Kjøp av kontantkort krever ikke norsk fødselsnummer eller at du er folkeregistrert i Norge, og du betaler for ditt mobilbruk i forkant. Kontantkort kan kjøpes på mobilselskapenes nettsider eller i kiosker og på bensinstasjoner.

  Lisens fjernsyn

  Fra og med 1. januar 2020 finansieres Norsk rikskringkasting (NRK) over statsbudsjettet. Man betaler derfor ikke lenger lisens til NRK.

  Strøm- og nettabonnement

  Som strømforbruker i Norge kan du fritt velge både kraftleverandør og type avtale for å få strøm der du bor. Du må også inngå en avtale om nettleie for å få overført strøm til din bolig. Du kan ikke velge nettleverandøren din, men må bruke den leverandøren som er tilknyttet din adresse. 

  Du trenger ikke være folkeregistret i Norge for å opprette strøm- og nettabonnement. Hvis du ikke er folkeregistret i Norge, kan strømleverandøren kreve at du viser frem en lønnsslipp eller annen dokumentasjon på at du har en inntekt.

  Ta kontakt med strømleverandøren du ønsker å bruke når du skal opprette et strømabonnement. Strømleverandøren tar så kontakt med nettleverandøren på dine vegne.

  Hvis du skal flytte fra boligen er det viktig å si opp abonnementene slik at du ikke betaler for strøm og nettleie som senere beboere bruker. Du kan si opp nettleieavtalen og strømavtalen ved å sende oppsigelsen kun til nettleverandøren. Avtalen må sies opp 14 dager før du flytter ut hvis du skal unngå å betale for forbruk etter at du har flyttet. Hvis du glemmer å si opp avtalen, kan du holdes ansvarlig for forbruket inntil det er en ny avtale med neste beboer, eller inntil nettselskapet får lest av måleren.

  Spørsmål og problemer ved kjøp

  I Norge kan du ta kontakt med Forbrukerrådet hvis du har spørsmål omkring forbruk, kjøp av varer og tjenester samt klager. Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet behandler også klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester. 

  Har du handlet over landegrensene i Europa kan det være nyttig å ta en titt på sidene som heter ForbrukerEuropa. Dette er Forbrukerrådets egen seksjon om forbruk over de europeiske landegrensene.

  Kontaktmyndighet
  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.