Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Teacher and pupil in classroom
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du lese om hvor i Norge du kan lære norsk eller andre nordiske språk.

Rett og plikt til norskopplæring i Norge

Nordiske borgere og EU/EØS-borgere, har hverken rett eller plikt til å ta norskopplæring i Norge. Det vil si at du som nordisk borger ikke har krav på gratis norskopplæring. Hvis du ønsker å lære norsk, må du finne opplæringssentre som tilbyr kurs og betale for kurset selv.Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere i alderen 16-55 år, har imidlertid både rett til gratis norskopplæring, samt en plikt til å gjennomføre opplæringen, hvis man skulle ønske å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

Norskprøver

Tidligere ble norskopplæringen avsluttet med Norskprøve 2 eller 3. Disse prøvene er nå erstattet av en digital norskprøve.

Lære norsk i Norge

Hvis du ønsker å lære norsk i Norge fordi du skal jobbe, studere, bo her, eller rett og slett bare er interessert i språket, kan du først kontakte den kommunen du skal bo eller bor i. Mange kommuner tilbyr betalingskurs i norsk for voksne. Du kan også kjøpe kurs hos private kurstilbydere. 

Det er også noen muligheter for å lære norsk via internett. Se blant annet gratistilbudet Norwegian on the web, som administreres av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Du kan også gjøre et nettsøk på ”Norskkurs på nett” eller bare "Norskkurs", men sjekk referanser og priser kritisk. 

Universitet og høyskoler har ofte egne kurs i norsk for utenlandske studenter. Kursene heter "Norsk for utenlandske studenter" eller lignende. Sjekk ut de ulike studiestedene for å se hva om kreves for å kunne ta slike kurs der.

Lære nordiske språk i Norge

Hvis du ønsker å lære et annet nordisk språk i Norge, kan du ta kontakt med studiesteder som tilbyr språkundervisning, folkehøgskoler eller private kurstilbydere. Du kan også ta kontakt med landets ambassade i Oslo for spørre om de har noen tips til hvem som tilbyr språkkurs.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.