Nordens Dag: Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet? Ett arrangemang om digitala kränkningar ur ett jämställdhetsperspektiv

23.03.21 | Evenemang
Online møde
Fotograf
Unsplash.com
I de nordiska länderna förs politiska diskussioner om hur hot och hat på nätet riskerar att tysta röster i det offentliga digitala rummet. Kränkningar på nätet har blivit en del av människors vardag. Det är så omfattande att det hotar demokratin genom att vissa röster i det offentliga rummet riskerar att tystna av rädsla för det hat och de hot som de får utstå på nätet.

Information

Datum
23.03.2021
Tid
12:00 - 13:00
Plats

Finland

Typ
Online

Nordiska rådets utskott för Välfärd i Norden har 2021 ett explicit fokus på digitala kränkningar och hot på nätet sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Under pandemin har området fått om möjligt ett ännu större relevans.

Hur de nordiska länderna kan skapa trygghet på nätet kommer politiker, forskare, organisationer och unga nordbor diskutera närmare. Arbetet för ett mer jämställt samhälle är ett viktigt nordiskt samarbetsområde och en del av arbetet med att leva upp till statsministrarnas vision om ett socialt hållbart och jämställt Norden.

Vi diskuterar temat från ett finländskt, åländskt, svenskt och norskt perspektiv.

Moderator är Annika Damström, journalist på YLE.

Program

  • Nordiskt perspektiv - Thomas Blomqvist, Finlands samarbets- och jämställdhetsminister
  • Tematiskt fokus och Finlands perspektiv - Eva Biaudet, ordförande Kvinnoorganisationernas Centralförbund 
  • Digitalt hat i Norden och Sverige - Lisa Kaati, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige

Diskussion

  • Nina Sandberg, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet
  • Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, jämställdhetsenheten, STM
  • Touko Niinimäki, SYL, unga studenters synvinkel

Sammanfattning och blick framåt

Ålands jämställdhetsminister Annika Hambrudd