Nordens dag: Hvordan kan de nordiske landene skape trygghet på nett? Et arrangement om digitale krenkelser fra et likestillingsperspektiv

23.03.21 | Arrangement
Online møde
Fotograf
Unsplash.com
I de nordiske landene føres det politiske diskusjoner om risikoen for at stemmer i det offentlige digitale rommet stilner som følge av trusler og hat på nett. Krenkelser på nett har blitt en del av menneskers hverdag. Det er så omfattende at det truer demokratiet, ettersom det er fare for at visse stemmer i det offentlige rommet stilner på grunn av frykt for hatet og truslene de blir utsatt for på nett.

Informasjon

Dato
23.03.2021
Tid
12:00 - 13:00
Sted

Finland

Type
Online

Nordisk råds utvalg for velferd i Norden har i 2021 et eksplisitt fokus på digitale krenkelser og trusler på nett sett i et likestillingsperspektiv. Under pandemien har dette området om mulig blitt enda mer relevant.

Hvordan de nordiske landene kan skape trygghet på nett, vil bli diskutert mer inngående av politikere, forskere, organisasjoner og unge nordboere. Arbeidet for et mer likestilt samfunn er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å leve opp til statsministrenes visjon om et sosialt bærekraftig og likestilt Norden.

Vi diskuterer temaet fra finsk, ålandsk, svensk og norsk perspektiv.

Ordstyrer er Annika Damström, journalist på YLE.

Program

  • Nordisk perspektiv – Thomas Blomqvist, Finlands samarbeids- og likestillingsminister
  • Tematisk fokus og Finlands perspektiv – Eva Biaudet, leder for Kvinnoorganisationernas Centralförbund 
  • Digitalt hat i Norden og Sverige – Lisa Kaati, forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige

Diskusjon

  • Nina Sandberg, medlem av velferdsutvalget i Nordisk råd
  • Hanna Onwen-Huma, spesialsakkyndig, likestillingsenheten, det finske sosial- og helsedepartementet (STM)
  • Touko Niinimäki, SYL, unge studenters synsvinkel

Oppsummering og veien videre

Ålands likestillingsminister Annika Hambrudd