Graviditet och förlossning i Norge

Graviditet og fødsel i Danmark
Här kan du läsa om dina rättigheter vid graviditet och förlossning i Norge.

Graviditet

Om du bor i Norge och är medlem i den norska socialförsäkringen folketrygden ska du vända dig till din husläkare (fastlege) eller till barnmorskan på vårdcentralen (helsestasjon) om du blir gravid. Vårdutbudet till gravida från det offentliga är gratis. Erbjudandet om uppföljning av graviditeten är frivilligt.

  Graviditetskontroll

  När du är gravid blir du erbjuden graviditetskontroll (svangerskapskontroll), men du väljer själv om du vill gå till en barnmorska på vårdcentralen, till husläkaren eller till en privat barnmorska/gynekolog.

  Du rekommenderas att göra den första kontrollen i vecka 6–12 hos husläkare eller barnmorska. Du får också erbjudande om en ultraljudsundersökning omkring vecka 18 i graviditeten. Alla prov och undersökningar är frivilliga, och du har rätt att säga nej till det som läkaren eller barnmorskan föreslår. Men du kan inte kräva att få andra eller fler undersökningar än rutinundersökningarna.

  Att jobba under graviditeten

  I Norge påbörjar gravida sin ledighet tre veckor före beräknad förlossning. Enligt norska arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att anpassa arbetsuppgifterna om du är gravid och av hälsomässiga skäl inte kan utföra dina vanliga arbetsuppgifter.

  Havandeskapspenning

   Havandeskapspenning (svangerskapspenger) ges till friska gravida kvinnor som inte kan fortsätta arbeta under graviditeten för att det kan medföra risk för skada på fostret. För att ha rätt till havandeskapspenning måste du vara medlem i den norska folketrygden. Det är Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som ansvarar för utbetalning av havandeskapspenning. 

   Förlossning

   Det är fritt sjukhusval i Norge, vilket innebär att du själv kan välja var du vill föda, så länge det finns tillräcklig kapacitet på den aktuella förlossningsavdelningen. Du kan prata med din barnmorska eller husläkare om var du vill föda. Om det uppstår komplikationer i graviditeten rekommenderas du att föda på ett sjukhus som har tillräcklig kompetens, till exempel att det finns en neonatalavdelning. Planerad hemmaförlossning erbjuds inte av det offentliga i Norge. Men det är möjligt att föda hemma med assistans från en barnmorska om du önskar det.

   Efter förlossningen

   Alla nyfödda erbjuds kort tid efter födseln att bli undersökta av läkare bland annat för eventuell hörselnedsättning och ett antal sjukdomar.

   Under barnets första levnadsår är det vårdcentralerna som står för uppföljning och kontroll av barnets vikt och utveckling samt för vaccinationer och hälsa. Detta erbjuds gratis. Om du inte vet vilken vårdcentral du ska vända dig till kan du kontakta den kommun du bor i.

   Födelsenummer, namngivning och födelseattest

   När barnet är fött skickar sjukhuset en födelseanmälan till Skatteetaten, som ger barnet ett födelsenummer. Detta sker automatiskt.

   Skatteetaten skickar sedan en förfrågan till barnets föräldrar om att anmäla barnets namn. I Norge måste man anmäla barnets namn till Skatteetaten senast sex månader efter födseln.

   När barnets namn är registrerat hos Skatteetaten skickas en födelseattest med posten till föräldrarna. Den innehåller uppgifter om barnet och när det är fött samt eventuella uppgifter om föräldrarna.

   Fråga Info Norden

   Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.