Guide: Flytta till Norge

Menn flytter
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Här hittar du en översikt över vad du bör tänka på om du ska flytta till Norge från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Sverige eller Åland. Du kan läsa om bland annat tullar, skatter, folkbokföring, jobbsökande, socialförsäkringsförmåner, skola och bostad i Norge.

Arbets- och uppehållstillstånd

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land har du rätt att flytta till Norge för att bo, arbeta och studera. Du behöver inte ansöka om uppehållstillstånd eller liknande.

Om du är medborgare i ett annat EU-/EES-land kan du fritt resa in i Norge och vistas i landet i högst tre månader. Om du ska vistas i Norge längre än tre månader måste du folkbokföra dig,

Om du kommer från ett land utanför EU/EES och vill flytta till Norge måste du ansöka om uppehållstillstånd. I regel måste du ansöka om det och få det godkänt innan du flyttar till Norge.

Tull och flyttgods

Om du har bott utomlands under en sammanhängande period av minst ett år kan du föra in det mesta av ditt flyttgods tull- och avgiftsfritt när du flyttar till Norge. För vissa varor måste du fylla i en deklaration om införsel av flyttgods och leverera den till norska tullen, Tolletaten.

Bil och körkort

Du kan ansöka om att få tillfälligt körtillstånd för ett utlandsregistrerat fordon i upp till 14 dagar när du flyttar till eller från Norge. Du måste ha papper på flytten i form av flyttintyg, anställningskontrakt eller annan relevant dokumentation.

Om du ska ta med dig ett utlandsregistrerat fordon när du flyttar till Norge måste du importera fordonet och betala tull och avgifter. Detta gäller oberoende av medborgarskap och varifrån du flyttar. I vissa länder kan du få ersättning för en del av registreringsavgiften när bilen registreras i ett annat land.

Folkbokföring, födelsenummer och d-nummer

Om du ska bo i Norge längre än sex månader ska du anmäla flytt till Norge. Då ska du boka tid hos ett skattekontor för att genomföra en id-kontroll. Om du ska flytta till Norge tillsammans med din familj är det viktigt att alla familjemedlemmar är med på besöket på skattekontoret. Det krävs ett antal dokument, såsom id-kort, anställningskontrakt/studieintyg eller liknande. När du blir folkbokförd i Norge får du ett norskt födelsenummer. I vissa länder måste du meddela folkbokföringsmyndigheten att du har flyttat till ett annat nordiskt land.

MinID och BankID

MinID är en personlig inloggning till offentliga tjänster i Norge. Med MinID kan du till exempel få tillgång till olika tjänster hos NAV, söka till högre utbildning, ansöka om lån och stipendium hos Lånekassen och lämna in självdeklarationen elektroniskt. Du behöver ett norskt födelsenummer eller d-nummer för att skaffa ett MinID.

BankID är ett personligt, elektroniskt id som ger tillgång till offentliga tjänster på högsta säkerhetsnivå. För att få BankID ska du kontakta din bank.

Ändring av postadress

När du flyttar till Norge måste du kontakta posten i det land du flyttar från för att få din post eftersänd till din nya adress.

Bostad

Det finns olika typer av boende i Norge. Utländska medborgare och personer bosatta utomlands kan fritt köpa eller hyra bostad i Norge. Vissa fastigheter har dock krav på boende.

Socialförsäkringsförmåner och pension

I vilket land du har rätt till socialförsäkringsförmåner har betydelse för pension, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, familjeförmåner och föräldrapenning. I regel är du socialförsäkrad i landet du arbetar i. Om du inte har ett jobb är du i regel socialförsäkrad i landet du bor i. Men det finns många speciella situationer. Därför bör du kontakta myndigheterna i det land där du bor, arbetar eller studerar om du är osäker.

Om du får pension från ett annat nordiskt land bör du kontakta pensionsmyndigheten för att höra vad du kan få om du flyttar till Norge. Du bör också kontrollera reglerna för beskattning av pension, både i landet du flyttar från och i Norge.

Om du har pensionssparande i ett annat land bör du kontakta pensionsbolaget för mer information om hur sparandet påverkas av att du flyttar till Norge.

I Norge tjänar du in rätt till pension när du är socialförsäkrad i landet, vilket innebär att du är medlem i den norska folketrygden.

Skatt

Om du jobbar i Norge ska du i regel betala skatt på din lön i Norge. Om du är folkbokförd i Norge kan arbetsgivaren hämta ditt skattekort elektroniskt från Skatteetaten, den norska skattemyndigheten. Om du inte är folkbokförd i Norge eller inte har ett norskt identitetsnummer ska du kontakta ditt närmaste skattekontor för att ansöka om skattekort.

Läkare och hälso- och sjukvård

När du flyttar till Norge och blir folkbokförd har du rätt till en husläkare (fastlege) i landet. Du bör kontakta din husläkare när du blir sjuk eller har behov av vård. Om du behöver akut vård utanför husläkarens öppettider ska du kontakta en akutmottagning (legevakt).

Husdjur och andra djur

Om du vill ta med dig husdjur när du flyttar till Norge måste du sätta dig in i reglerna för att importera djur.

Skola och förskola

I Norge är det kommunerna som ansvarar för grundskola och förskola. Fylkeskommunen ansvarar för gymnasieutbildning i Norge. Du måste därför kontakta kommunen eller fylket du ska flytta till för att få information om skolor.

Rösträtt i val

När du flyttar till Norge får du rösta i kommunal- och fylkestingsval. I norska stortingsval är det bara norska medborgare som har rätt att rösta. För att ha rätt att rösta i sametingsval måste man vara registrerad i sametingets röstlängd.

Flytta till Svalbard

Du bör sätta dig in i reglerna för att få flytta och resa till Svalbard. 

Flytta till Norge från ett annat nordiskt land

Här hittar du relevant information:

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.