Lån av hjälpmedel i Norge

Mann i rullestol og bil
Photographer
Eiríkur Bjørnsson / Norden.org
Här kan du läsa om möjligheten att få låna hjälpmedel i Norge. Du kan ha rätt till det om du har en varaktig funktionsnedsättning. Med varaktig menas över två år. Om du har kortvarigt behov av hjälpmedel ska du kontakta den kommun du bor i eller köpa hjälpmedlen själv.

Vad är ett hjälpmedel?

Ett hjälpmedel är ett redskap eller en åtgärd som bidrar till att lösa praktiska problem för dig med funktionsnedsättning. Ett hjälpmedel kan vara en av flera åtgärder som gör vardagen lättare för dig som behöver specialarrangemang.

Det finns 13 hjälpmedelscentraler runt om i Norge som drivs av Arbets- och välfärdsmyndigheten NAV. I regel får du låna de hjälpmedel du behöver, men ibland kan du istället få ett bidrag till att köpa det hjälpmedel du behöver. Vissa hjälpmedel måste du köpa och själv stå för kostnaderna.

Hjälpmedel kan vara tekniska hjälpmedel, såsom rullstolar, anpassade sängar eller små hjälpmedel till kök och badrum. Hjälpmedel kan också vara utrustning som du ska använda på kroppen, såsom ortopediska skor, bröstproteser eller hörapparater.

Du hittar en lista över många hjälpmedel i hjälpmedelsdatabasen.

Vilka krav måste du uppfylla för att kunna få hjälpmedel och hur ansöker du?

Du måste ha en varaktig och väsentlig funktionsnedsättning för att kunna ansöka om hjälpmedel. Du kan ansöka om stöd till hjälpmedel om du vet vad du behöver, men det kan vara klokt att be hälso- och sjukvården i den kommun du bor i att hjälpa dig med att kartlägga dina behov. Ofta är det en arbetsterapeut (ergoterapeut) i kommunen som hjälper dig med ansökningsprocessen kring hjälpmedel.

På vissa arbetsplatser och vid några utbildningsinstitutioner kan företagshälsan hjälpa dig med att ansöka om relevanta hjälpmedel.

Olika hjälpmedel har olika ansökningsformulär och dokumentationskrav.

Kan du ta med dig hjälpmedel till ett annat nordiskt land?

I regel kan du ta med dina hjälpmedel på semestrar och kortare vistelser i andra EES-länder. Om du flyttar utomlands eller ska visas utomlands längre än 12 månader måste du ansöka hos NAV om att få behålla hjälpmedlen.

Vad ska du göra om du lånar hjälpmedel i hemlandet och flyttar till Norge?

Om du flyttar till Norge från ett annat nordiskt land där du får stöd till hjälpmedel bör du undersöka om du kan ta med dig hjälpmedel från hemlandet. Innan du flyttar bör du därför kontakta myndigheten i det land du flyttar från.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV eller kommunhälsovården (kommunehelsetjenesten).

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.