Det finska pensionssystemet

Suomen eläkejärjestelmä
Här kan du läsa om vilka pensioner det finns i Finland och hur du intjänar pension. Reglerna gäller också Åland.

Pensionssystemet i Finland består av arbetspension, som du tjänar in genom att arbeta i Finland, och folkpension, som är baserad på att du bor i Finland.

Arbetspension och folkpension utbetalas i form av ålderspension, sjukpension, rehabiliteringsstöd och familjepension. Från och med 2017 har man också kunnat få arbetspension som partiell ålderspension och arbetslivspension.

Arbetspension

Arbetsgivare ska försäkra sina arbetstagare och företagare ska försäkra sig själva i någon arbetspensionsanstalt. Arbetspensionsanstalterna omfattar arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassor, pensionsstiftelser och specifika pensionsanstalter för vissa branscher.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren betalar arbetspensionsavgift. Arbetsgivaren tar ut en arbetspensionsavgift från din lön och betalar den till arbetspensionsanstalten. Om du är företagare betalar du din arbetspensionsavgift själv. Olika grupper försäkras enligt olika arbetspensionslagar. Som pensionstagare får du hela din arbetspension från samma arbetspensionsanstalt, oavsett om du arbetat inom olika branscher och varit försäkrad i olika pensionsanstalter under ditt yrkesliv.

Intjäning av arbetspensionsrätt

Arbetstagare börjar intjäna pension när de är 17 år och företagare vid 18 års ålder.

I början av 2017 trädde en pensionsreform i kraft, enligt vilken arbetstagare och företagare intjänar arbetspension på 1,5 procent av sin årliga arbetsinkomst eller företagarinkomst. En övergångsperiod gäller dock åren 2017–2025 under vilken personer som är 53–62 år intjänar 1,7 procent av sin årliga arbetsinkomst eller företagarinkomst.

När pensionen beviljas korrigeras den intjänade pensionen med en livslängdskoefficient som anpassar pensionen till den förlängda livslängden.

Folkpension

Folkpensionen är en boendebaserad socialförmån, det vill säga att pensionens beviljande och storlek beror på försäkringsperioden, alltså hur länge du har bott i Finland och vilka andra pensionsinkomster du har. Folkpensionen administreras av Folkpensionsanstalten (FPA).

Pensionstyper

Ålderspension och partiell ålderspension

Ålderspensionen som utbetalas i Finland består i huvudsak av arbetspension som var och en som har ett avlönat arbete intjänar under sitt yrkesliv. Om du har liten arbetspension eller ingen arbetspension alls, betalas ålderspensionen som folkpension och eventuellt garantipension, som båda är baserade på att du bor i Finland.

Partiell ålderspension gör att du kan arbeta medan du får pension. Det finns inga begränsningar för arbetet, men det krävs inte heller att du arbetar.

Sjukpension

Sjukpension beviljas till följd av bestående arbetsoförmåga. Före egentlig sjukpension kan du få rehabiliteringsstöd, det vill säga sjukpension för en viss tid. Rehabilitering är alltid det primära alternativet

Arbetslivspension

Arbetslivspension kan beviljas personer som

  • är födda 1955 eller senare,
  • har fyllt 63 år,
  • har haft ett ansträngande och slitsamt arbete i minst 38 år och
  • har en något nedsatt arbetsförmåga.
Familjepension

Familjepension utbetalas till änka eller änkling och barn under 18 år. FPA utbetalar barnpension även till barn under 21 år som studerar på heltid. Om du bor utomlands kan du få efterlevandepension från FPA, förutsatt att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och uppfyller de övriga villkoren.

Flytta utomlands som pensionär

Pensionärer som flyttar till ett annat nordiskt land från Finland får lika stor arbetspension och folkpension som före flytten. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas inte utomlands. Barnförhöjning betalas som familjeförmån enligt EU-förordningen till dem som får folkpension eller arbetspension från Finland. Garantipension kan betalas bara till dem som bor i Finland. Garantipensionsmottagare kan dock vistas utomlands tillfälligt utan att förlora sin rätt till garantipension.

Närmare information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.