Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Dialog post-its brainstorm

Företag på Färöarna

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Skat på Færøerne

Skatt på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.