Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

Sök jobb på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Skat på Færøerne

Skatt på Färöarna

Dialog post-its brainstorm

Företag på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.