Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurser för nyanlända till Färöarna

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet

Studiestöd till färöiska studenter utomlands

Folkehøjskoler på Færøerne

Folkhögskolan på Färöarna

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sjukförsäkring under studievistelse på Färöarna

Uddannelsesstøtte på Færøerne

Studiestöd på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.