Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne
Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Färöarna för att vistas, studera och arbeta där.

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Färöarna för att vistas, studera och arbeta där. Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Nordiska medborgare kan resa till Färöarna utan pass. Som nordisk medborgare på Färöarna måste du dock kunna legitimera dig vid behov, till exempel om du ska övernatta på hotell eller liknande. Ett körkort eller id-kort fungerar som legitimation.

Om du däremot kommer från ett land utanför Norden måste du ha arbets- och uppehållstillstånd för att arbeta på Färöarna.

Färöarna är inte medlem i Europeiska unionen (EU), och därför gäller inte EU:s regler om fri rörlighet på Färöarna.

Det är ditt ansvar att skaffa ett arbetstillstånd om reglerna så kräver.

Hos det danska migrationsverket Udlændingestyrelsen kan du läsa mer om arbetstillstånd på Färöarna för medborgare från icke-nordiska länder.

 

Om du är utländsk medborgare och flyttar från Färöarna 

Om du är utländsk medborgare kan ditt uppehållstillstånd återkallas om du flyttar från Färöarna eller är borta från landet under en längre tid. Det gäller även om du har permanent uppehållstillstånd.

Om ditt uppehållstillstånd återkallas riskerar du att inte kunna återvända till Färöarna.

Om du som utländsk medborgare har bott lagligt på Färöarna i mindre än två år kan du vistas utanför Färöarna i upp till 6 månader.

Om du har bott lagligt på Färöarna i över två år och har uppehållstillstånd som kan göras permanent kan du vistas utanför Färöarna i upp till 12 månader.

Om du vistas utomlands längre återkallas ditt uppehållstilstånd.

Värnplikt eller vapenfri tjänst utomlands räknas inte som frånvaro.

Vistelse på Grönland och i Danmark räknas som utlandsvistelse.

Du kan ansöka om dispens från dessa regler gällande uppehållstillstånd.

 

Kontakta Útlendingastovan for mere information.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.