Dödsfall

Här hittar du information om arv, testamente och efterlevandepension.

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Färöiska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.